მიტანის სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით!

upshop.ge  ვალდებულია პროდუქტი მოგაწოდოთ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც იქნება მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარების მიზნით, პროდუქტის მიმღები ვალდებულია upshop.ge-ს ავტორიზებულ პირს წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზე. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეკვეთის უნიკალური კოდის უსაფრთხოება. upshop.ge არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის უნიკალური კოდის არაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოყენებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე.

upshop.ge პროდუქტის მიტანის სერვისს თბილისის მასშტაბით განახორციელებს 2-3 სამუშაო დღის ვადაში (მიწოდების ვადის ათვლა იწყება შეკვეთის მეორე დღიდან), შაბათ-კვირას შეძენილი ნივთების მიწოდების ვადის ათვლა იწყება ორშაბათი დღიდან.

იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებული მისამართი არის თბილისის ფარგლებს გარეთ, ტრანსპორტირება განხორციელდება 2-5 სამუშაო დღის ვადაში (მიწოდების ვადის ათვლა იწყება შეკვეთის მეორე დღიდან), შაბათ-კვირას შეძენილი ნივთების მიწოდების ვადის ათვლა იწყება ორშაბათი დღიდან.

მიტანის სერვისის საფასური:
თბილისი – 4 ლარი
რეგიონები – 7 ლარი

თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთი დაბრუნდება საწყობში და upshop.ge აღარ განახორციელებს ხელმეორედ პროდუქტის ტრანსპორტირებას.

შეზღუდული პასუხისმგებლობა

შპს “აფშოპი”-ს ინტერნეტ მაღაზია წარმოდგენილია “ისეთი როგორიც არის” და “ისეთი როგორზეც მიგიწვდებათ ხელი” პირობით და მისი გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობას. შპს “აფშოპი” არ აგებს პასუხს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებით, ან მისი გამოუყენებლობის შედეგად გამოწვეულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზიანზე თუ დანაკარგზე.

ნივთის გადაზიდვის შედეგად დამდგარ ზიანზე ერთპიროვნულად პასუხს აგებს გადამზიდავი კომპანია, თუმცა, მომხმარებელი ვალდებულია, აცნობოს შპს “აფშოპ”-ს შესაბამის სამსახურს ნებისმიერი არასასურველი გარემოების შესახებ და კომპანია იტოვებს უფლებას, თვითონ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირებული პრობლემის თაობაზე.

 

თბილისში მიწოდებას ახორციელებს “POSTE” -ს კურიერები.

რეგიონებში მიწოდებას ახორციელებს საქართველოს ფოსტა -ს კურიერები.

 

იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველის ბრალეულობით ვერ ხერხდება ნივთის ჩაბარება (მისამართზე არყოფნის გამო, შეკვეთისას მითითებულ ნომერზე ვერ დაკავშირების გამო, არასწორად მითითებული მისამართის გამო), აფშოპი აღარ განახორციელებს ხელმეორედ ნივთის ტრანსპორტირებას!

ასეთ შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

საინფორმაციო: 032 211 08 13
ელ-ფოსტა: info@upshop.ge