• საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს;
  • პირს რომელიც ფლობს ID ბარათს, ბიომეტრიულ პასპორტს ან სარგებლობს პაშა ბანკის, თიბისი ბანკის და საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკით;
  • აკმაყოფილებს ასაკს – 20 – 65 წელი;
  • პირს, რომელიც ადასტურებს შემოსავალს შემოსავლების სამსახურში ან  იღებს უცხოეთიდან გზავნილებს თიბისი ბანკში.

განვადების პირობები

  • ვადა – 48 თვე
  • წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 24%
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 26.85%
  • მინიმალური და მაქსიმალური ონლაინ განვადების ლიმიტი –  100 – 10 000 ლარი
  • წინსწრების საკომისიო – არ მოითხოვება
  • სესხის გრაფიკი – თანაბარი გადახდები