საგარანტიო პირობები

 

გარანტია ვრცელდება:

  • ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეძენილ ნივთზე ვრცელდება 1-კვირიანი გარანტია;
  • ნივთის დაბრუნება/გადაცვლა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ქარხნული დეფექტის გამოსწორება;
  • შეკვეთა უნდა იყოს დარეგისტრირებული საიტის შეკვეთების ბაზაში, ნივთს თან უნდა ახლდეს გადახდის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი (შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ამობეჭდილი და ისე მოწოდებული, ან ელექტრონულად გამოგზავნოთ ელ-ფოსტაზე: upshop.ge@gmail.com.

ნებისმიერი ტიპის საკურიერო მომსახურების ხარჯებს ფარავს მომხმარებელი.

“ჩამომიტანე” – პროდუქციის გარანტიის პირობები და წესები:

  • ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეძენილ ნივთზე ვრცელდება 1-თვიანი გარანტია;
  • სავალდებულოა კატეგორია “ჩამომიტანე”-ს შეძენილი პროდუქტის მიღებისას, როდესაც დაიწყებთ შეფუთვის გახსნას (UNBOXING) აუცილებელი პირობაა რომ გადაიღოთ შეფუთვის გახსნისა და პროდუქტის პირველადი ჩართვის ვიდეო, ქარხნული წუნის შემთხვევაში ვიდეო უნდა გადმოგზავნოთ ჩვენს ელ ფოსტაზე სხვა ინფორმაციებთან ერთად, რომელსაც იხილავთ ქვედა პუნქტში. ვიდეოს არ ქონის შემთხვევაში გარანტია არ გავრცელდება კონკრეტულ პროდუქტზე.
  • შეკვეთა უნდა იყოს დარეგისტრირებული საიტის შეკვეთების ბაზაში, ნივთს თან უნდა ახლდეს გადახდის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი (შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ამობეჭდილი და ისე მოწოდებული, ან ელექტრონულად გამოგზავნოთ ელ-ფოსტაზე: upshop.ge@gmail.com.

 

გარანტია არ ვრცელდება:

  • გატეხილ ნივთზე ან ნივთის ნებისმიერი ნაწილისა ან დუკუმენტაციის (რაც შეძენილ ნივთ ახლავს თან) არქონის შემთხვევაში
  • ყურსასმენებზე, რომლის დეფექტის მიზეზის დადგენა შეუძლებელია.