✓ ორი კალენდარული დღის განმავლობაში თუ პროდუქტს არ აქვს ქარხნული წუნი, არ არის გააქტიურებული, არის იგივე მდგომარეობაში როგორც შეძენისას.

✓ ორი კალენდარული დღის განმავლობაში თუ პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი.

აქცია “ლიკვიდაცია” ფარგლებში გარანტია არ ვრცელდება