კონფიდენციალურობა

მიზანი

upshop.ge-ს მოწოდებაა დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა, რადგან ჩვენ ვაფასებთ ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ქვემოთ ადგენს, თუ როგორ ხდება თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და დაცვა. საქართველოს კონფიდენციალურობის პრინციპები ასევე ვრცელდება ჩვენზე.
ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს ჩვენს პოლიტიკას და პროცედურებს თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ და უნდა წაიკითხოთ ჩვენს წესებთან და პირობებთან ერთად. თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების და გამჟღავნების წესებს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

რა არის პერსონალური მონაცემები?

ამ პოლიტიკაში გამოყენებისას „პერსონალურ ინფორმაციას“ აქვს კონფიდენციალურობის აქტში მოცემული მნიშვნელობა. ზოგადად, ეს ნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას ან მოსაზრებას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი იდენტიფიცირებისთვის.

შეგროვებული პერსონალური მონაცემები

პერსონალური მონაცემები შეგროვებული შემდეგი მიზნებისთვის და შემდეგი სერვისების გამოყენებით:
Google Analytics: ქუქიები; გამოყენების მონაცემები
საკონტაქტო ფორმა: ელექტრონული ფოსტის მისამართი; სახელი; ტელეფონის ნომერი
საფოსტო სია ან საინფორმაციო ბიულეტენი: ელექტრონული ფოსტის მისამართი; სახელი

თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ წვდომა ჩვენს მიერ შეგროვებულ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე და მოითხოვოთ, რომ ეს პირადი ინფორმაცია გავასწოროთ. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ წვდომა ან შესწორება, ჩვენგან პასუხს მიიღებთ 30 დღის განმავლობაში. თუ ჩვენ უარს ვიტყვით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომის მოცემაზე ან გამოსწორებაზე, წერილობით შეგატყობინებთ, მიზეზების დაზუსტებით.

საჩივრები

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი კონფიდენციალურობა დაირღვა ან გაქვთ პრეტენზია იმის შესახებ, თუ როგორ მოვიქცეთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ წერილობით. ჩვენ გიპასუხებთ გონივრულ ვადაში (ჩვეულებრივ 30 დღის განმავლობაში).

მფლობელი და მონაცემთა კონტროლიორი

შპს “აფშოპი”
თბილისი, საქართველო

ელ-ფოსტა: info@upshop.ge